ANBI

De Stichting Vrienden van het Markiezenhof is een erkend ‘goed doel’ en beschikt sinds 2008  over een zogeheten fiscale ANBI-status. Hieronder kan je lezen waar wij voor staan en wat onze ANBI status precies inhoudt. In dit verband zijn de onderstaande gegevens van belang:

  • Fiscaal nummer/RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer): 816112770
  • Kvk (Kamer van Koophandel Nummer): 41102895
 
Wie zijn de Vrienden van het Markiezenhof en wat doen wij?

De Stichting Vrienden van het Markiezenhof  (SVVHM), opgericht in 1968, bestaat uit een bestuur, donateurs en (museum)vrienden die het Markiezenhof een warm hart toe dragen.

Onze doelstelling is enerzijds gericht op het behoud en de versterking van de culturele en museale functie van het Markiezenhof. Tevens het bewaken van cultureel erfgoed van de stad Bergen op Zoom. Onze stichting is ongebonden, onpartijdig en onafhankelijk.

Onze pijlen zijn gericht op de volgende drie onderdelen:

  • De Collectie
  • Klankbord
  • Promotie
 
De Collectie

Het bestuur van de stichting draagt bij doormiddel van gerichte aankopen en verwervingen voor de collectieopbouw van het museum. Denk hierbij aan kunst, schilderijen, meubilair en gebruiksvoorwerpen. Maar dat kan ook in de vorm van software, audiobestanden, educatieve modules en de ontwikkeling van een kunstwedstrijd zoals de Juniorprijs.

 
Klankbord

Wij organiseren informatieve bijeenkomsten, waaronder de jaarlijkse Vriendenavond voor de donateurs / Vrienden van het Markiezenhof.  Ook zijn er speciaal voor de Vrienden exclusieve rondleidingen, lezingen, presentaties, en nog veel meer.

Ook fungeren wij als klankbord voor de directie van het Markiezenhof, waarbij we onderling informatie en ervaringen uitwisselen.  Daarnaast zijn de leden van de stichting sparringpartner voor de medewerkers van het museum waarbij we ideeën, plannen en activiteiten toetsen als onbevangen publiek.

 
Promotie

De stichting voert een actief pr- en promotiebeleid. Dit is gericht op het verspreiden van de bekendheid van het Markiezenhof en het aantrekken en werven van nieuwe Vrienden.

Voor de Vriendenbinding en voor de promotie van de stichting in het algemeen heeft het bestuur een aantal promotiekanalen tot haar beschikking zoals onze eigen website www.vriendenmarkiezenhof.nl, een digitale nieuwsbrief en social media zoals Facebook.

 
Culturele ANBI

De stichting Vrienden van het Markiezenhof is een zogenaamde culturele ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

 
Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  

 
Periodieke giften

Het is ook mogelijk de Vrienden van het Markiezenhof te steunen middels een periodieke schenking waarvoor je een overkomst kunt afsluiten. 

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. Je moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag schenken. Je mag zelf bepalen of je dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat je het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.

Een periodieke schenking kun je volledig aftrekken van jouw belastbaar inkomen, de belastingdienst betaalt je dus een deel van jouw schenking terug.

Bij het afsluiten van een periodieke schenking, wordt een overeenkomst afgesloten waarbij een transactienummer wordt afgegeven. Dit nummer kun je in combinatie met het fiscaal nummer/RSIN gebruiken bij jouw belastingopgave.

Neem contact op met de Vrienden van het Markiezenhof via penningmeester@vriendenmarkiezenhof.nl als je van deze mogelijkheid gebruik zou willen maken.

 
Jaarverslagen

Als Stichting zijn wij ook verplicht onze jaarcijfers openbaar te maken. Deze zijn hieronder te vinden:

Boekjaar 2019 – 2020

Boekjaar 2020 – 2021