“Hans betaalde de klok
en Jeanne het hemelbed”

In bijgaand overzicht vind je een selectie van de aanwinsten. Vaak zijn ze door de Vrienden aangekocht in de kunsthandel of op veilingen, in een aantal gevallen is de aankoop financieel ondersteund door middel van co-financiering.