Nederlandtsche Gedenk-Clanck

Geuzenliedboek 'Nederlandtsche Gedenck-Clanck', door Adriaen Valerieus, eerste druk, Haarlem 1626. Hier de allegorische gravure geplaatst bij het lied 'Merck toch hoe Sterck'. Verworven in 1976. (Archieffoto)