Vestingmaquette van Bergen op Zoom

Vestingmaquette van Bergen op Zoom in 1747. Henk van Tilborgh. Schenking 1974.