Beloonpenning 1622

Beloonpenning 1622. Eerste type. 17e eeuw. Proefafslag in lood. Bruikleenschenking 2008.