Het Havenfront van Bergen op Zoom

Het Havenfront van Bergen op Zoom. Circa 1610. Schenking 2006.