Nederlandtsche Gedenk-Clanck

Geuzenliedboek ‘Nederlandtsche Gedenck-Clanck’, door Adriaen Valerieus, eerste druk, Haarlem 1626. Hier de allegorische gravure geplaatst bij het lied ‘Merck toch hoe Sterck’. Verworven in 1976. (Archieffoto)

Jakob en de Lakenschuilers

Strip over het Markiezenhof, door tekenaar Wouter Goudswaard. Uitgegeven in 2017 ter promotie van het museum.