Markiezenhof positief getoetst

Museum het Markiezenhof heeft het toetsingstraject van het Museumregister positief voltooid! Dat is een felicitatie waard.

Dit houdt in dat de het Hof aantoonbaar voldoet aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm.

Nederland kent geen museumwet. De titel ‘museum’ is dan ook niet beschermd. Om toch een standaard te stellen hebben de Museumvereniging en het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM) in 2000 gezamenlijk de Stichting het Nederlands Museumregister opgericht.

Het beheer van het Museumregister wordt uitgevoerd door de onafhankelijke stichting Museumregister Nederland. Het doel van museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea ten behoeve van het verantwoord beheer van het museale erfgoed in Nederland.

Meer informatie over deze registratie vind je hier: museumregisternederland.nl